TJÄNSTER
Läs mer om vad vi
kan göra för dig

Implementation

Skall du implementera Microsoft Dynamics som nytt affärssystem så har vi många års erfarenhet av just implementation och utrullning av små snabba likväl som stora komplexa projekt.

Verksamhetskonsulting

Vi har lång verksamhetserfarenhet och brinner verkligen för det vi gör. Med Dynamics NAV som grund kan vi ge dig råd och stöd om hur du kan jobba effektivare, validera nya investeringar och förbättra dina affärsprocesser.

Projektledning

Projektledning är en central del av vår verksamhet. Vi har utarbetat vår egen metodik för att säkerställa att projekten skall hålla både tidsplan och budget. I vårt dagliga arbete projektleder vi både externa och interna resurser.

Utveckling

Vi utför allt från mindre justeringar till större utvecklingsuppdrag och har erfarenhet av anpassningar av de flesta modulerna i Dynamics NAV. Vi kan hjälpa er att skräddarsy ert affärssystem efter just era behov.

Integration

En av våra största styrkor är integrera Dynamics NAV med andra system. Med stöd av olika tekniker kan vi få just ditt affärssystem att kommunicera med hela världen.
Exempel på vanliga integrationer är WMS, IC-handel, e-handel  m.m.

Utbildning & Test

Vi genomför allt från generella till mer avancerade och kundunika utbildningar inom de olika modulerna för Dynamics NAV. Vi kan även erbjuda hjälp med testledning och validering av era interna flöden och funktioner.

Uppgradering

Är du i behov av att uppgradera ditt befintliga Dynamics NAV så hjälper vi dig gärna med detta. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med detta i vårt paket Ready for Upgrade.

Support/Förvaltning

Vi tror på personliga relationer med bra service och därför gör vi alltid vårt yttersta för att finnas tillgängliga för dig.  På löpande basis följer vi upp pågående aktiviteter och identifierar eventuella ytterligare behov.