PAKETLÖSNINGAR
Ready for USE

Vi har samlat all vår erfarenhet av att implementera Dynamics NAV för handels och grossistföretag genom att skapa ett färdiguppsatt företag som är lätt att installera hos dig. Det finns färdiga mallar för att läsa in nödvändig information i systemet såsom artiklar, kunder och leverantörer. Utöver det så har vi även paketerat utbildning och stöd på plats när ni kör igång.

Vad ingår?

Vi installerar vårt fördefinierade Dynamics NAV-system med ett färdigt och uppsatt handelsföretag där du kan jobba med redovisning, inköp, försäljning, inleverans, plock och utleverans.

Microsofts alla standarddokument och standardrapporter ingår också såsom faktura, kreditnota, orderbekräftelse, inköpsorder, balansräkning, resultatrapport med flera.

Vi tillhandahåller färdiga mallar för grunddata i Excel som du fyller i och som sedan importeras in i systemet.

En grundutbildning i Dynamics NAV samt utbildning inom nedanstående processer i det uppsatta företaget ingår i paketet.

Efter genomförd utbildning tränar ni och lär känna systemet genom att testa era flöden och dokumentera dem.

Du skall känna dig trygg när systemet tas i drift så vi har alltid konsult på plats första dagen. Har du sedan glömt hur något fungerar eller om nya situationer uppstår så kontaktar du bara din konsult för att få hjälp och stöd.