PAKETLÖSNINGAR
Ready for UPGRADE

Utvecklingen går fort och för att kunna dra nytta av ny teknik och funktionalitet gäller det att uppgradera med jämna mellanrum. Vi har paketerat tre olika alternativ för att göra det enklare för er att välja strategi utifrån just er situation.

 

 

Vad ingår?

Detta alternativ rekommenderas till dig som har ett system du överlag är nöjd med, men du saknar de tekniska och funktionella möjligheterna som ett nytt system kan ge dig. Det kan även vara som så att ditt system har uppnått sin tekniska livslängd och därmed inte längre supporteras.

Ditt system uppgraderas i sin helhet, vilket innebär att både standard och anpassad funktionalitet inkluderas, och all historisk data kommer finnas tillgängligt.

Om vårt standard-alternativ är en bra beskrivning av din situation, men du har dessutom ett flertal anpassningar som antingen kan tas bort eller ersättas av standard-funktionalitet, rekommenderar vi detta alternativet för dig.

Uppgraderingen föregås av en teknisk analys för att identifiera och kvalificera existerande anpassningar. Tillsammans med er går vi igenom analysen och beslutar vad som ska tas bort eller ersättas med ny funktionalitet i den uppgraderade versionen.

All historisk standarddata, och data relaterad till kvalificerade anpassningar kommer finnas tillgängligt.

Detta alternativet vänder sig till dig, där det av olika anledningar, inte är lönsamt att uppgradera, utan det är både effektivare och billigare att börja om i ett nytt system.

Uppgraderingen föregås av en dataanalys där vi tillsammans med er identifierar vilket typ av data som är nödvändig att ta med till det nya systemet.

Ny version installeras och data importeras. I samråd med er säkerställer vi att data som inte importeras, men som inte kan tas bort av t ex legala skäl, fortfarande finns lagrat och tillgängligt för er.