PAKETLÖSNINGAR
Ready for PROJECT

Alla projektmetodiker innehåller någon form av Mål-Aktivitet-Resurs-Tid. Traditionellt pratar man om vattenfall- eller agila metodiker. Med dessa som bas har vi utifrån vår erfarenhet skapat en egen projektmetodik där vi verifierat och inkluderat de delar som har visat sig vara effektiva och värdefulla.

 

Vad ingår?

Tillsammans med er går vi igenom ett analysunderlag, som är baserat på vår erfarenhet och expertis, där vi säkerställer önskat systemstöd för era specifika verksamhetsflöden.

Därefter upprättar vi en projektplan med mål, aktiviteter, resurser, ansvariga, budget och tidsplan.

Utifrån analys-underlaget parametersätter vi en preliminär lösning, som vi går igenom tillsammans och identifierar eventuella anpassningsbehov.

Vi påbörjar utvecklingen av prototyper för de eventuella anpassningsbehov som har identifierats.
Dynamics NAV installeras och vi genomför en grundutbildning för era processägare. Med den parametersatta prototypen som bas färdig-konfigurerar vi  systemet tillsammans med er.

Migreringsarbetet påbörjas och tillsammans går vi igenom vilken övrig data som skall finnas tillgänglig i ert nya system.

Alla prototyper utvecklas, testas och färdigställs.

Processägarna utbildar användarna.

Migrering av data slutförs och systemet färdigställs inför driftstart.

För att säkerställa en trygg och säker driftstart planerar vi alltid in att vår personal finns på plats hos er.

Nu när systemet har tagits i bruk stängs projektet och övergår till förvaltning.