OM OSS
ENTICON
Business Solutions

Goda relationer skapar bra affärssystem

Vi är övertygade om att grunden till ett bra och effektivt affärssystem startar med en god relation. En god relation bygger på att man förstår varandra och därför lägger vi stor vikt vid att lyssna på och lära känna våra kunder. En god relation bygger också på ett ömsesidigt förtroende och vänskap, därför behandlar vi helt enkelt våra kunder som vi behandlar våra vänner.

 

Historik

ENTICON är en förkortning av Enthusiastic Consultants och startades i augusti 2017. Vi hade då tillsammans över 50 års erfarenhet av Dynamics NAV.
Det som sammanförde oss var en gemensam övertygelse om vad som är viktigt för att lyckas i ett IT-projekt. Grunden för detta ligger i våra värderingar, att vi kan känna en stolthet och en genuin arbetsglädje i det arbete vi utför. Detta tillsammans med en genomtänkt och verifierad metodik samt rätt kunskap och erfarenhet vet vi skapar förutsättningar för att nå framgång.

Våra värderingar och metodik är vår drivkraft och utgör fundamentet för det som idag är ENTICON.

 

Strategiskt samarbete

I affärssystemvärlden sker det ständiga förändringar och kraven på kunskapsutveckling är hög. För att säkerställa att vår kompetens håller jämna steg med det marknaden efterfrågar har vi valt att
samarbete med QBS Group som är det största internationella stödnätverket för Dynamics-partners.
Genom QBS Group får vi tillgång till produkt- och teknik-information, specialistsupport och utbildningar inom allt som rör Dynamics NAV.

 

Vårt team

Linda Ahlberg

Projektledare & verksamhetskonsult

 

Linda har en arbetat i över 13 år som projektledare men har också arbetat med olika företags verksamheter som NAV konsult. Utöver det så har Linda också jobbat som både kundtjänstchef och processägare.

Framförallt jobbar Linda med implementationer och uppgraderingar av NAV men även till stor del med förvaltning av befintliga system.

Som verksamhetskonsult har Linda främst jobbat med försäljning, inköp och viss lagerhantering.

Jan Högberg

Verksamhetskonsult & projektledare

 

Jan har gedigen erfarenhet från att utveckla verksamheter och har bl.a. arbetat som Supply Chain chef innan han blev konsult.
Han hjälper företag att nyttja fulla potentialen hos Dynamics NAV.

Under sina 18 år som NAV konsult har Jan främst arbetat med försäljning, inköp, lager och produktion men även inom övriga moduler såsom projekt, service samt delar av ekonomi.

I det dagliga arbetet ingår även arbete med andra integrerade system exempelvis EDI.

Anna Franzén

Verksamhetskonsult 

 

Anna har lång erfarenhet från Sales och Supply Chain i både stora och små företag. Hon har ofta haft rollen som samordnare mellan linjeorganisation och utvecklare, och jobbat med att ta fram lösningar som förenklar och effektiviserar användarens vardag.

Anna har arbetat med Dynamics NAV som användare och intern konsult sedan 2014. Hennes fokusområden inom Dynamics NAV har varit Inköp och Produktion, men hon har också goda kunskaper och erfarenhet av sälj- och ekonomimodulerna.

Henrik Hellstrand

Arkitekt och utvecklare

 

Henrik har över 14 års erfarenhet av att ansvara för komplexa kunders NAV lösningar. Han har en förmåga att hitta det enkla i det komplicerade. Gäller det systemförändringar och integrationer är det Henrik man ska prata med.

Henrik har också stor verksamhetsförståelse och får ofta vara delaktig i kunders IT-strategiska beslut.